Về Cần Thơ, đừng quên “đặc sản” chợ nổi Cái Răng

By |2016-12-03T08:30:39+07:00Tháng Bảy 20th, 2016|Du Lịch Cần Thơ|

Chợ thường họp rất sớm vào khoảng 4 - 5 giờ sáng, khi mặt trời vừa mới mọc và đến khoảng 8-9 giờ thì tan tầm. Tiếng máy dầm của mấy chiếc xuồng nhỏ khua nhau, tiếng thuyền bè, tàu